Bryggeriet

Handel

I gamla Pripps lokaler vid Heleneholm planeras en omfattande renovering för dagligvaruhandel. Projektet innefattar processen från att dialog med hyresgästen i ett tidigt skede startats, till dess att lokalen står färdig för inflytt. Malmöhus Projekt bistår byggherren med rådgivning vid hyresavtal, kalkyler, projekteringsledning, upphandling och byggledning.

Publicerad den 18 mars 2019