Flygstationen 1

Kontor, skola och handel

Malmöhus Projekt har ansvaret för projekteringsledning och projektledning av diverse ombyggnationer i fastigheten Flygstationen 1. I lokalerna, där Optimeras butik för trä- och järnvaruhandel tidigare låg, görs delar av ytorna om till kontor, utbildningslokal samt verkstad och tillverkning.

Publicerad den 18 mars 2019