Fredrik Walles

Fredrik Walles

Att försöka få människorna i projekten att tillsammans nå sina mål – det är Fredriks främsta egenskap. Han började sin yrkesbana som snickarlärling för att 2009 sadla om till arbetsledare. Han kommer senast från en tjänst där han arbetat som platschef under flera år. Fredrik är en lösningsorienterad byggprojektledare som gärna bistår med samordning i projekteringsfasen.