Mikael Hildingsson

Mikael Hildingsson

Mikael är en positiv, lösningsorienterad och strukturerad högskoleingenjör med byggteknisk ingång. I arbetet som projektledare hjälper han bland annat till med byggteknisk rådgivning och byggledning, tar fram kostnadsbedömningar och agerar kontrollansvarig, KA. Det absolut bästa med jobbet? När slutprodukten lämnas över till en nöjd slutanvändare.