Kv Nora

Kontor

Under 2013–2015 gjordes en totalrenovering av ena halvan av fastigheten Kv Nora i centrala Malmö. Hyresgästen samlade all verksamhet i andra halvan av fastigheten under renoveringen, för att sedan flytta tillbaka till moderna kontorslokaler. Totalrenoveringen innebar att det tidigare mörka cellkontoret öppnades upp, allt invändigt revs och ett tio gånger tio meter stort atrium sågades upp – allt för att skapa ett öppet och ljust kontorslandskap. Malmöhus Projekts uppdrag omfattade rådgivning vid upphandling, projektledning och byggledning.

Publicerad den 18 mars 2019