Rosengård Centrum

Handel

Rosengård Centrum har genomgått en omvandling under 2015–2016. Tidigare ägare Cornerstone (numera Barings) startade denna förvandling när nuvarande hyresgäst City Gross ville minska sin butiksyta. Detta möjliggjorde att köpcentret bland annat fick ett nytt gym och en inre passage med fler butiker och en restaurang.
Tack vare erfarenheter från tidigare köpcentrumprojekt som Emporia och Center Syd fick Malmöhus Projekt uppdraget att genomföra omvandlingen. Uppdrag har omfattat framtagande av program- och systemhandlingar samt ansvar för samordningen tekniskt och på plats av delentreprenaderna, som var uppdelad i fem stycken block (innefattande bygg, el, vvs, sprinkler samt lås och larm).

Publicerad den 18 mars 2019