Digitala tjänster

Malmöhus Projekt hjälper er att arbeta modernt och stå bättre rustade för framtiden. Att digitalisera era byggprojekt har många vinster, bland annat innebär det att ni:

  • Sparar tid och pengar
  • Får högre kvalitet på projektet
  • Hittar fler problem och kan lösa dem innan det är för sent
  • Minskar mängden dubbelarbete och får pålitligare information
  • Får den slutprodukt som önskades från början
  • Kan erbjuda anställda en attraktivare arbetsplats och kunder nya affärsmöjligheter
  • Får möjlighet till automatisering och databaserade beslut

Vi på Malmöhus Projekt kan hjälpa er genom hela projektet – från uppstart till förvaltning. Vi erbjuder en mängd digitala tjänster, bland annat:

Digital strategi. Maximera värdet av BIM-modeller i alla skeden och utforma strategier för att ta hand om data och information under hela byggprojektprocessen.
VDC – Virtual design and construction. Implementera VDC-metodiken skräddarsydd för er organisation.
Kravställning. Ställ rätt krav i projekten med hjälp av kända standarder som passar just era projekt och er struktur.
BIM-samordning. Säkerställ att digitala kraven efterföljs och minska antalet fel genom Realtidsgranskningar och kollisionskontroller.
Visuell planering. Effektivisera projekteringstidplanen och lös fler problem innan det når produktionen.
Digital fältinventering. Bruk av digitala verktyg och plattformar för inventering under produktionsskede.
Förvaltning. Samordna projektinformation och 3D-modeller med avseende på förvaltningsprocessen. Effektivisera förvaltningsverksamhet och strukturera informationsflöden i en gemensam plattform.

Vill du veta mer? Kontakta Philip Hon, ansvarig för digitala tjänster.