Digitala tjänster

Malmöhus Projekt hjälper dig att arbeta modernt och stå bättre rustad för framtiden. Vi erbjuder bland annat:

Digital strategi. Maximera värdet av BIM-modeller i alla skeden och utforma strategier för att ta hand om data och information under fastighetens livscykel.
VDC – Virtual design and construction. Implementera VDC-metodiken skräddarsydd för er organisation.
Kvalitet. Kravställning på digital leverans. Rätt struktur och innehåll vid avslut på byggnation.
Digital fältinventering. Bruk av digitala verktyg och plattformar för inventering under produktionsskede.
Förvaltning. Samordna projektinformation och 3D-modeller med avseende på förvaltningsprocessen. Effektivisera förvaltningsverksamhet och strukturera informationsflöden i en gemensam plattform.

Vill du veta mer? Kontakta Philip Hon, ansvarig för digitala tjänster.