Byggnad 82

Skola

I Sankt Lars park i Lund anpassas och rustas befintlig fastighet upp med nya fräscha motions-och omklädningsrum för skolans verksamheter. Malmöhus Projekts uppdrag är projektledning samt kontrollansvarig enligt PBL.

  • Ort: Lund
  • Byggherre: Hemsö
  • Yta: HG-anpassning cirka 550 kvm
  • Tid: 2019–2020
  • Kontakt: Mikael Hildingsson

Publicerad den 21 februari 2020