GDPR

Information avseende behandling av personuppgifter

Malmöhus Projekt Handelsbolag är genom dataskyddsförordningen (GDPR) personuppgiftsansvarig för de uppgifter som ni frivilligt tillhandahåller när ett uppdrag förbereds, genomförs och administreras. De uppgifter vi samlar in inkluderar kontaktpersoners e-postadress, namn, titel samt telefonnummer. Vår hantering av personuppgifter sker enligt bestämmelser i gällande lag angående hantering av personuppgifter.
Uppgifterna används för redovisnings- och faktureringsändamål, för att utföra och administrera uppdraget. Uppgifterna kan även användas för aktiviteter avsedda för att utveckla verksamheten genom marknadsanalys, affärsutveckling, statistik och i register med potentiella kunder samt vid marknadsföring.
Personuppgifterna kan komma att överföras till leverantörer då det är nödvändigt för att tillvarata era intressen. Vi kan även komma att dela personuppgifter med eventuella underleverantörer då de utför tjänster för oss. I övrigt gör vi inte era personuppgifter tillgängliga för tredje part.
Era personuppgifter sparas för ovan nämnda ändamål så länge vårt samarbete fortsätter. Vi sparar uppgifter enligt de skyldigheter vi har enligt lagar och regler. De uppgifter som sparas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Malmöhus Projekts verksamhet sparas så länge vi bedömer att ni kan vara en potentiell samarbetspartner för oss.
Ni har rätt att begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör er och ni har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade och ni kan be oss radera kontaktpersoners personuppgifter. Detta gör ni genom att vända er till er kontaktperson eller genom ett mejl till info@malmohusprojekt.se.
Om ni är missnöjd med vår behandling av era kontakters personuppgifter har ni rätt att anmäla detta till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Publicerad den 18 mars 2019