Kronan 1

Bostäder

Kronan 1 är en fastighet i östra delarna av Landskrona, där lägenheterna har totalrenoverats och standarden höjts. På bottenplan har det byggts nya förskolelokaler samt skapats en utemiljö med möjligheter till lek och utveckling. Det satsades mycket på att skapa goda boendemiljöer såväl inomhus som utomhus, till exempel bra och rätt placerad belysning och ett säkert passagesystem. Det resulterade i att fastigheten i samband med färdigställandet trygghetscertifierades. Malmöhus Projekts uppdrag har omfattat projektledning, projekteringsledning i tidigt skede, upphandling och byggledning.

Publicerad den 18 mars 2019