Bo Andersson

Bo Andersson

I grunden murare, men de senaste 21 åren arbetsledare och platschef. Bo är en lugn och trygg projektledare som bland annat levererar kalkyler och utredningar, hjälper till med planering, metodval och tidplaner. Han fungerar även som kontrollansvarig, KA. Bo trivs bäst under produktionen – det är då man får bekräftelse på att det som planerats blir bra.