Karl Lindberg

Karl Lindberg

Karl är civilingenjören och marknadsekonomen som leder projekten rätt genom alla skeden, alltid med fokus på kundens och projektets bästa. Han har arbetat i byggbranschen i många år, bland annat som arbetschef med ansvar för den kommersiella marknaden.