Alfa Laval byggnad GD & GA

Logistik, lager, industri

Nybyggnation av 30 000 kvadratmeter lager-, logistik- och industrianläggning på Gunnesbo i Lund. Nybyggnationen omfattar två nya byggnader: 4 800 kvadratmeter för montering av stora värmeväxlare (byggnad GA) och 25 000 kvadratmeter för distributionscenter, verktygsfabrik och lager (byggnad GD).
Byggnad GD kommer bland annat att utrustas med solpaneler för att täcka tio procent av sitens totala energibehov. Anläggningens konstruktion är platta på mark, stomme av stål och sandwichelement.
Malmöhus Projekts uppdrag är projekt- och byggledning, projekteringsledning samt KA och besiktning.

Byggherre: Alfa Laval
Ort: Lund
Tid: 2022–2025
Kontakt: Anders Carlsson, Alexandra Wendsjö, Henrik Palmquist och Ulrika Christensson

Publicerad den 29 februari 2024