Brf Mars

Bostäder

Fasadrenovering av ett anrikt flerbostadshus från tidigt 1900-tal i centrala Helsingborg. Nya fönster och fönsterdörrar ska sättas in för att efterlikna fastighetens ursprungliga utseende. Då byggnaden ingår i en bevarandeplan i Helsingborgs stad är det av yttersta vikt att renoveringen utförs varsamt. Projektet kräver stor noggrannhet och kontroll av alla parter så att byggnadens uttryck inte förvanskas. Vi på Malmöhus Projekt planerar för en produktionsstart i mars 2021, då vädret är lite varmare och mer lämpligt för denna typ av renovering.

  • Ort: Helsingborg
  • Byggherre: Bostadsrättsföreningen Mars
  • Yta: Bostäder cirka 825 kvm, lokal cirka 60 kvm
  • Kontakt: Karl Lindberg

Publicerad den 23 november 2020