Byggnad 82

Vård och skola

Nu är motions- och omklädningsrum för skolans verksamheter färdigställda i Byggnad 82 och arbetet fortsätter med att hyresgästanpassa resterande ytor i fastigheten för en ny hyresgäst. Produktionsstart är hösten 2020. Malmöhus Projekts uppdrag är projektledning.

  • Ort: Lund
  • Byggherre: Hemsö
  • Yta: Cirka 2 000 kvm
  • Tid: 2020–
  • Kontakt: Ulrika Malmqvist

Publicerad den 21 februari 2020