Eminent

Kontor

Eminent är Castellums spjutspetskontor i Hyllie, först i Norden att bli ett Well-certifierat projekt. Byggnaden har sju våningar och källare med en bruttoarea på drygt 14 000 kvadratmeter. Fastigheten har utöver kontor bland annat kafé och gym. Malmöhus Projekts roll var främst att stötta upp med erfarenhetsrådgivning i projektering och under produktion, men även vara kvalitetsansvarig enligt PBL.

Publicerad den 18 mars 2019