Energibesparing Brf Ida

Bostäder

Brf Ida genomför en omfattande energibesparing och får därigenom lägre omkostnader och ett bättre inomhusklimat. Nya tätningslister, förbättringar på ventilationen, nya radiatorer och cirkulationspump samt installation av inomhustemperaturgivare är några av åtgärderna.
Projektet bygger på ett initiativ från EU kallat NextgenerationEU. Det syftar till att möjliggöra energibesparingar, hjälpa EU:s medlemsländer framåt efter pandemin och även stötta den yngre generationen vars start i arbetslivet försvårades på grund av restriktioner. Därför är det ett krav att praktikanter och lärlingar ska vara involverade i projektet.

Publicerad den 15 september 2023