Forskaren 2

Kontor

Forskaren 2 är belägen i området Edison Park i Lund och nyproduktion planeras att uppföras på denna fastighet. Nyetableringen omfattar två kontorsbyggnader, ett parkeringshus samt en parkyta i anslutning till byggnaderna. Kontorsbyggnaderna är cirka 9 500 kvadratmeter BTA respektive 11 000 kvadratmeter BTA och parkeringshuset 16 500 kvadratmeter BTA.
Projektet har stort fokus på energieffektivitet och kommer certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, Feby Guld (passivhus) samt Feby Guld Plushus (plusenergibyggnad).

  • Ort: Lund
  • Beställare: Castellum
  • Produktionsstart: Hösten 2022
  • Färdigställande: Hösten 2024
  • Kontakt: Louise Andersson

Publicerad den 6 maj 2022