FORTH

Framtidens ortopedi i Hässleholm

Skyddsrum

En ny sjukhusbyggnad för framför allt ortopedisk verksamhet planeras på cirka 25 000 kvadratmeter BTA, varav två våningsplan ovan mark samt ett våning i suterräng. Till detta kommer källarplan, kulvert, skyddsrum samt ombyggnation av befintliga ytor, cirka 1 200 kvadratmeter BTA.
Malmöhus Projekts uppdrag är skyddsrumssakkunnig och omfattar projekteringsstöd vid start- och bygghandlingar, kontroll, provtryckning, SR-intyg och besiktningsstöd.

Byggherre: Regionfastigheter
Beställare: Skanska
Ort: Hässleholm
Tid: 2024–2026
Kontakt: Håkan Mattisson

Publicerad den 29 februari 2024