Grenverket

Skola, vård, kontor och handel

Byggnaderna har sedan tidigare i huvudsak innehållit vårdinrättningar, bland annat en rättspsykiatrisk klinik. Efter en total om- och tillbyggnad har en verksamhetsförändring gjorts. Idag innefattar byggnaden äldreboende, skola, storkök, kontor och mindre butiksyta. Malmöhus Projekt att bistått byggherren med rådgivning vid upphandling, kalkyler, byggledning och kontrollansvarig enligt PBL.

  • Ort: Lund
  • Byggherre: Hemsö
  • Yta: Cirka 14 000 BTA
  • Kontakt: Anders Carlsson

Publicerad den 18 mars 2019