Herkules

Hotell, kommunhus samt restaurering av magasinsbyggnad

Hemsö AB ska inom kvarteret Herkules i centrala Trelleborg uppföra en byggnad som inrymmer hotell med restaurang, spa och skybar samt kontorslokaler och sessionssal för Trelleborgs kommun.
Byggnaden är 16 våningar hög och omfattar cirka 10 300 kvadratmeter BTA. Den kommer länkas samman med befintlig kontorsbyggnad samt med det kulturhistoriskt värdefulla Telinska magasinet från mitten av 1800-talet.
Malmöhus Projekts uppdrag är underkonsult till WOCAB som biträdande projekt- och byggledare.

Ort: Trelleborg
Byggherre: Hemsö
Beställare: WOCAB
Tid: 2024–2026
Kontakt: Dennis Flink

Publicerad den 4 mars 2024