Hilti

Handel, Kontor

I befintlig fastighet ska Hilti flytta in i nya hyresgästanpassade lokaler med ny butik, lager, kontorsplatser och personalutrymmen. Malmöhus Projekts uppdrag är projektledning samt kontrollansvarig enligt PBL.

  • Ort: Arlöv
  • Byggherre: Wihlborgs Fastigheter
  • Yta: HG-anpassning cirka 1 000 kvm
  • Tid: 2019–2020
  • Kontakt: Alexandra Wendsjö

Publicerad den 21 februari 2020