Hotel Öresund

Hotell

På bästa läge vid stadskajen i Landskrona har nya Hotel Öresund byggts. Malmöhus Projekt har bistått med projektledning genom hela processen.

  • Ort: Landskrona
  • Byggherre: Paulssons Fastigheter
  • Yta: 125 hotellrum med tillhörande utrymmen.
  • Kontakt: Anders Carlsson

Publicerad den 18 mars 2019