Hyllie Gärde

Bostäder och handel

Hyllie Gärde är ett omfattande och spännande projekt som blir en del av den täta kvartersbebyggelsen kring Hyllie allé. Projektet omfattar en stor livsmedelsbutik och en mindre butikslokal samt parkeringsgarage ovan mark i tre plan. Ovan butik och garage kommer cirka 430 hyresrätter byggas, fördelat på ett antal flerbostadshus. Flerbostadshusen kommer att uppföras i tre–fem våningar samt en elva våningar hög byggnad som kommer att fungera som landmärke längs den framtida stadsgatan Pildammsvägen. Detta landmärke kommer vara synligt från stora delar av staden. Malmöhus Projekts uppdrag omfattar projektledning, byggledning och kontrollansvarig enlig PBL.

  • Ort: Malmö, Hyllie
  • Byggherre: Magnolia
  • Yta: Cirka 28 000 kvm bostäder fördelat på ett antal flerbostadshus, cirka 7 000 kvm handelslokal i markplan och parkeringsgarage för cirka 430 p-platser i tre plan.
  • Kontakt: Karl Lindberg, Ulrika Persson och Bo Andersson

Publicerad den 18 mars 2019