Hyllie Gärde

Bostäder och handel

Hyllie Gärde var ett omfattande och spännande projekt som nu blivit en del av den täta kvartersbebyggelsen kring Hyllie allé. Projektet omfattade en stor livsmedelsbutik och en mindre butikslokal samt parkeringsgarage ovan mark i tre plan. Ovan butik och garage byggdes cirka 430 hyresrätter, fördelade på ett antal flerbostadshus. Flerbostadshusen uppfördes i tre–fem våningar samt en elva våningar hög byggnad som fungerar som landmärke längs Pildammsvägen. Detta landmärke är synligt från stora delar av staden. Malmöhus Projekts uppdrag omfattade projektledning, byggledning och kontrollansvarig enlig PBL.

  • Ort: Malmö, Hyllie
  • Byggherre: Magnolia
  • Yta: Cirka 28 000 kvm bostäder fördelat på ett antal flerbostadshus, cirka 7 000 kvm handelslokal i markplan och parkeringsgarage för cirka 430 p-platser i tre plan.
  • Kontakt: Karl Lindberg, Ulrika Malmqvist och Bo Andersson

Publicerad den 18 mars 2019