Katrinelund

Bostäder, handel

En befintlig byggnad (som idag bland annat inrymmer gym, dagligvaruhandel och bilvård) planeras att byggas på med studentbostäder, kontor och gemensamma ytor för studenterna. Det är en stor utmaning då den befintliga verksamheten ska fungera under tiden. Vi på Malmöhus Projekt har varit projektledare i tidiga skeden, rådgivare och medverkat vid diverse utredningar.

Publicerad den 18 mars 2019