Kronan 5

Bostäder

Kronan 5 är ett flerfamiljshus i centrala Landskrona. Nu har fastigheten totalrenoverats såväl invändigt som utvändigt. I samband med detta omvandlades hyresrätterna till bostadsrätter och standarden höjdes.
En viktig del i projektet var att bevara den gamla jugendstilen. Därför har materialval gjorts tillsammans med arkitekt och beställare – allt för att harmoniera med fastighetens ursprungliga uttryck. Många av de tidstypiska attributen i lägenheterna har i största möjliga mån bevarats: kakelugnar, stuckatur, spegeldörrar, trägolv och trapphus.
I bottenplan har fyra mindre lokaler byggts om till en större kontorslokal. Även här har lokalen totalrenoverats.
Malmöhus Projekts uppdrag har omfattat projektledning, projekteringsledning i tidigt skede, upphandling och byggledning.

  • Ort: Landskrona
  • Byggherre: Landskrona Stadsutveckling AB
  • Yta: Femvåningshus med sexton lägenheter och kontorslokal i bottenplan, samt källare.
  • Kontakt: Anders Carlsson och Ulrika Malmqvist

Publicerad den 18 mars 2019