Kungsliljan

Bostäder

Kungsliljan är ett 55+-boende beläget längs med Sallerupsvägen i Malmö. På tomten har det tidigare legat en kyrka, som idag är riven. Fastigheten inrymmer 41 lägenheter i elva plan samt källare. Som konsult åt totalentreprenören ansvarade Malmöhus Projekt för projekteringsledningen i bygghandlingsskedet.

  • Ort: Malmö
  • Byggherre: Bonum
  • Yta: 41 lägenheter i elva plan och källare.
  • Kontakt: Karl Lindberg

Publicerad den 18 mars 2019