Laxen 3

Industri

Malmöhus Projekt arbetar med energioptimering och underhåll av Laxen 3 i Eslöv. Fastigheten får ny ytpapp och ny ventilation samtidigt som gamla fläktar och kylaggregat tas bort. Vi förbereder även för en framtida solcellsanläggning. Med den nya ventilationsanläggningen får kunden ett mycket bättre inomhusklimat och bättre luftkvalitet, samtidigt som energiförbrukningen sjunker.

Publicerad den 2 oktober 2023