Lyckebacken 5

Bostäder, Industri

Omflyttning av verksamheter inom fabriksområdet samt omläggning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och kyla inför kommande rivningsetapper. Så småningom planeras det byggas en ny stadsdel på området – Källby. Denna stadsdel kommer innehålla både bostäder och lokaler för näringslivet samt samhällsservice. Samtidigt startar Trafikverket arbetet med en ny pågatågstation och fler spår på andra sidan av Åkerlund och Rausings väg.
Vi på Malmöhus Projekt hjälper byggherren med projektledning och KA-uppdrag enligt PBL.

  • Ort: Lund, Källby
  • Byggherre: Clarendon House Capital
  • Omfattning/Yta: Cirka 19 ha.
  • Tid: 2020–2028.
  • Kontakt: Anders Carlsson

Publicerad den 21 februari 2020