Moränen

Industri

Nyproduktion av industrilokal med en extern biltvätt på tomten. Industrilokalen är anpassad för upp till fem hyresgäster med stora möjligheter till flexibilitet gällande lokalytor. Idag hyr en bilverkstad en lokal i huvudfastigheten. Huvudfastigheten består av en våning med entresol för kontor samt däcklager. Malmöhus Projekt är med och bistår beställaren med rådgivning vid upphandling, byggledning och även kontrollansvarig enligt PBL.

Publicerad den 18 mars 2019