Nättraby

Industri

Nybyggnation av 3 300 kvadratmeter industri- och lagerlokal i Nättraby, Karlskrona. Malmöhus Projekts uppdrag är projekt- och byggledning, samt KA och besiktning. Karl Lindberg är projektledare, Ulrika Christensson projektledare samt BAS-P och Anders Carlsson är kontrollansvarig (KA) enligt PBL.

Publicerad den 27 april 2023