Nosgrimman 4

Industri

Nybyggnation av fastighet Nosgrimman 4. Malmöhus Projekts uppdrag är projekt- och byggledning samt KA enligt PBL.

Publicerad den 22 maj 2023