NVM

Vård

Nu är produktionen igång för byggnad 35 och 36 på Nya sjukhusområdet i Malmö och Malmöhus Projekt har fått uppdraget som kontrollansvarig enligt PBL. De två nya byggnaderna som ska upprättas ska innefatta nya moderna vårdlokaler. I maj 2018 kom startbeskedet och byggnaderna ska stå färdiga år 2025.

  • Ort: Malmö
  • Byggherre: Region Skåne
  • Yta: Drygt 100 000 BTA fördelade på två byggnader om elva respektive tio våningar. Källare finns under båda byggnaderna i två våningar.
  • Kontakt: Anders Carlsson och Anders Ekblad

Publicerad den 18 mars 2019