Posthornet 1, etapp 2

Kontor

Nära tågstationen mitt i centrala Lund ska Posthornet 1 etapp 2 uppföras. Fastigheten har en lokalarea på 10 100 kvm med flexibla kontorslokaler, parkeringsgarage, kafé och restaurang i markplan. Byggnaden planeras miljöcertifieras som miljöbyggnad Guld och NollCO₂. Byggstart är Q2 2024 och förväntat färdigställande Q1 2026.
Malmöhus Projekts uppdrag är byggledare och kontrollansvarig enligt PBL.

Ort: Lund
Byggherre: Wihlborgs
Tid: 2024–2026
Kontakt: Dennis Flink och Håkan Mattisson

Läs mer om projektet här

Publicerad den 8 maj 2024