Stillman

Kontor och Industri

Malmöhus Projekt har, på uppdrag av Acrinova/Norama, drivit igenom en rad ombyggnationer i fastigheten Stillman i Malmö. Vårt uppdrag har främst varit att bistå byggherre med kalkyler, upphandling samt byggledning vid ombyggnationer av kontorslokaler. Den senaste ombyggnationen i raden är Acrinovas egna kontor som ska utökas med knappt 400 kvadratmeter.

Publicerad den 18 mars 2019