Tistlarna 9

Industri

Nybyggnation av lager- och logistikanläggning på Koksgatan 21 i Östra hamnen i Malmö. Den moderna fastigheten har en strategisk placering med närhet till centrum och Malmös alla ringleder och tillfartsvägar. Det skapar en unik möjlighet för växande företag som har behov av service, snabba transportvägar och goda kommunikationer.
Malmöhus Projekts uppdrag är byggledning och KA enligt PBL.

Publicerad den 27 april 2023