Torshammaren 11

Handel

Nyproduktion av byggnad i ett våningsplan i Malmö, som bland annat ska innehålla butiksytor, kontor, konferensrum, biltvätt samt verkstads- och lagerytor. Lokalytorna kommer hyras ut till flera hyresgäster och anpassas efter deras önskemål. Byggnaden ska uppföras med stor flexibilitet så att det är möjligt att ändra planlösning i framtiden. I projektet ingår också markarbete med körytor, parkering och övriga markarbeten i anslutning till fastigheten.

  • Ort: Malmö
  • Beställare: Castellum
  • Produktionsstart: Mars 2022
  • Yta: cirka 2 000 kvadratmeter BTA
  • Kontakt: Louise Andersson

Publicerad den 6 maj 2022