Vista

Kontor

I ett samverkansprojekt mellan Thage och Wihlborgs har det under hösten 2021 och våren 2022 bedrivits systemprojektering av Fas 0 och Fas 1 av både parkeringsgarage och kontor.
Projektet har höga miljökrav och ska certifieras enligt följande: Miljöbyggnad, Well Core samt NollCO2. Detta har genomsyrat alla materialval och dess mängder och ställt krav på projektörerna att hitta tekniska lösningar för att klara ställda projektkrav.
I projektet driver Malmöhus Projekts projekteringsledningen med BAS-P-ansvar.

  • Ort: Malmö, Hyllie
  • Byggherre: Wihlborgs Fastigheter
  • Yta: Cirka 39 000 kvadratmeter
  • Tid: 2021–2022
  • Kontakt: Alexandra Wendsjö

Publicerad den 6 maj 2022