Affärs- och projektutveckling

På Malmöhus Projekt har vi lång erfarenhet av affärs- och projektutveckling. Våra seniora projektledare kan fungera som stöd i tidiga skeenden för att bolla idéer, utveckla projekt och hitta nya affärsmöjligheter. Vi är behjälpliga kring förvärv och utveckling av såväl bostäder som kommersiella fastigheter åt alla typer av kunder.

Vi kan till exempel utveckla fastigheter och mark som byggherrar äger men inte har tid att driva. Det kan handla om att forma en byggnad efter önskemål och att sedan ta fram kostnadskalkyler och förfrågningsunderlag för att slutligen landa i upphandling av entreprenör.

Vill du veta mer? Kontakta Alexandra Wendsjö, vd och projektledare.