Besiktningar

Malmöhus Projekt genomför olika typer av besiktningar.

Så kallade DD-besiktningar, som kan behöva göras inför en fastighetsförvärvning, hjälper er som byggherrar att få en större förståelse för vad det är för fastighet ni avser att förvärva.

Malmöhus Projekt utför entreprenadbesiktningar genom certifierade huvudbesiktningsmän. Detta inkluderar förutom slutbesiktningar även garantibesiktningar, efterbesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar.

Vill du veta mer? Kontakta Anders Ekblad, besiktningsman och kontrollansvarig.