Kontrollansvarig enligt PBL

Många projekt kräver en kontrollansvarig, KA. Malmöhus Projekts certifierade kontrollansvariga ser till att projekten utförs enligt plan- och bygglagen (PBL). Anlita en av våra kontrollansvariga för att ta fram förslag till kontrollplan, uppföljning av kontrollplan och för att se till att nödvändiga kontroller utförs.

Vill du veta mer? Kontakta Anders Ekblad, besiktningsman och kontrollansvarig.