Övriga tjänster

Malmöhus Projekt arbetar med underhållsplaner till fastigheter, kalkyler, budgetarbete och rådgivning i olika typer av projekt och skeenden.

Vill du veta mer? Kontakta Alexandra Wendsjö, vd och projektledare.