Projekt- och byggledning

Malmöhus Projekt hjälper fastighetsägare och byggherrar att driva såväl stora som små projekt framåt.

Som projektledare tar vi hand om helheten. Vi kan vara med i tidigt skede hos er som byggherre, när det fortfarande bara finns en tanke om ett projekt, och vi hjälper er att få en slutlig produkt. Som projektledare agerar vi som kundens representant mellan myndigheter, projektörer, entreprenörer och intressenter. Vi förvaltar och sköter projektet i sin helhet åt er och följer upp byggherrens intressen, till exempel projektekonomi, tider, produktion och kommunkontakt.

I vår roll som byggledare säkerställer våra rutinerade konsulter genomförandet av ert byggprojekt. Som byggledare medverkar vi i upphandlingar av entreprenörer. Vi är spindeln i nätet för kontakterna mellan entreprenörer, hyresgäster, projektörer, myndigheter och projektledningen/kunden. Byggledaren bevakar att kontraktet mellan byggherren och entreprenören säkerställs mot tid, ekonomi, kvalité, arbetsmiljö och miljö. På byggmöten följer vi upp och bevakar byggprojekten. Vi ser till att projektet besiktigas och vi fokuserar på ett bra överlämnande till drift- och förvaltningspersonalen.

Vill du veta mer? Kontakta Alexandra Wendsjö, vd och projektledare.