Bostadsrättsföreningar

På Malmöhus Projekt har vi många års erfarenhet av brf-projekt, alltifrån nyproduktion och totalrenoveringar till mindre åtgärder som byte av ytterdörr eller underhållsplaner. Vi hjälper små och stora bostadsrättföreningar med bland annat:

 • Projekt- och byggledning genom hela projektet
 • Kalkylarbete och budget
 • Framtagande av erforderliga handlingar och beskrivningar för åtgärder som ska utföras
 • Utskick av förfrågningsunderlag till entreprenörer
 • Utvärdering av offerter
 • Rådgivning vid upphandlingen
 • Agera byggledare i genomförandet
 • Uppföljning fakturor och budget
 • Hantering av myndighetskontakter, så som bygglov
 • Agera stöd i pågående processer i form av granskning, rådgivning och besiktning
 • Kontrollansvarig enligt PBL
 • Skyddsrumssakkunnig

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din förening? Kontakta Alexandra Wendsjö, vd och projektledare.

 

Aktuellt brf-projekt: Energibesparing åt Brf Ida

Malmöhus Projekt utför ett spännande energibesparingsprojekt åt Brf Ida på Rosengård i Malmö. Det är en omfattande energibesparing och ger både lägre omkostnader och ett bättre inomhusklimat i föreningens fjorton huskroppar, totalt 738 lägenheter. Genom att ta hand om befintliga fastigheter minskar såväl klimatavtryck som energikostnader och arbetet innebär bland annat:

 • Nya tätningslister
 • Förbättringar och underhåll på ventilationen
 • Byte av ventilationsaggregat
 • Nya radiatorer
 • Nya värmestammar
 • Värmeväxlare

Malmöhus Projekt involverades tidigt i arbetet och har varit med och utformat projektet. Vi har tagit fram tidplan, budget, beslutsunderlag och upphandling av entreprenörer. Vår ansvariga projektledare samordnar allt arbete mellan projektörer, energiexperter, lägenhetsinnehavare, entreprenörer och besiktningsmän, och har samtidigt ett nära samarbete med styrelsen och förvaltarna av fastigheten.

Parallellt pågår även ett gediget arbete med uppföljning av ekonomin, utförandet och så småningom börjar även arbetet med att färdigställa det underlag som ska redovisas till Boverket.

Projektet hos Brf Ida bygger på ett initiativ från EU kallat NextgenerationEU. HSB Brf Ida i Malmö har beviljats stöd från Boverket och Länsstyrelsen.

Läs mer om projektet hos Brf Ida här