Katrinelundcentrum

401 nya studenbostäder i Katrinelundcenter i Malmö.

Katrinelundcentrum

Koggbron fastigheter, Mima arkitekter och Malmöhus Projekt driver i nära samverkan idag utvecklingen av fastigheten Katrinelundcenter.se.

När om- och påbyggnaden av Katrinelund står färdigt kommer den rymma ca 400 nya studentbostäder, ca 15 000 m2 butiker samt kontor och lager. I projektet finns många utmaningar, bland annat med att befintlig verksamhet skall vara igång samtidigt som befintliga teknikutrymmen som idag försörjer butiker och kontor skall flyttas så att rivningen av de två översta våningarna blir möjlig. Detta för att bereda plats för de fyra nya våningarna med studentbostäder.

Systemprojektering pågår för fullt ihop med en grupp konsulter och i september går projektet in i nästa fas med upphandling av entreprenörer och detaljprojektering som kommer igång.

Projektet delas in i tre etapper

Etapp 1, nytt kontor som ersätter befintligt.

Etapp 2, anpassning och ombyggnad av befintliga installationer och stomförstärkning för att förberedda inför påbyggnaden av studentbostäderna. Samt anpassningar för nya butiker.

Etapp 3, Den sista etappen blir de ca 400 nya studentbostäderna som ska anpassas till befintlig byggnad och resa sig fyra våningar uppåt. Då det är återkommande lägenhetstyper sitter vi idag tillsammans med ett antal olika modultillverkare och tittar på de utmaningar och tekniska lösningar som finns i den tredje etappens olika faser.

Vill ni veta mer kontakta Karl Lindberg
Karl.lindberg@malmohusprojekt.se
040-20 09 01

Publicerad den 19 augusti 2017

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 70