Moa Persson Malmöhus Projekt

Ny kampanj ska ge ännu fler projekt

Nya bekantskaper, nya uppdrag. Under hösten har Malmöhus Projekt gjort en omfattande satsning mot bostadsrättsföreningar i sydvästra Sverige. Det har gett resultat och parallellt med de nya uppdragen vill vi nu även nå ut till alla fastighetsägare i Skåne och Halland.

För Moa Persson och kollegorna på Malmöhus Projekt är det full fart med pågående projekt. Trots pandemin är stämningen på kontoret god och även om många arbetar hemifrån försöker projektledarna träffas någon gång ibland för att stämma av läget över en fika.

Under hösten har Malmöhus Projekt gjort en riktad satsning för att nå ut till bostadsrättsföreningar i sydvästra Sverige, bland annat genom en broschyr och nyheter på nätet. Det har gett resultat och Moa arbetar nu bland annat med Brf Mars i Helsingborg.
– Här projektleder vi ett fönsterbyte i en fastighet som är från 1900-talets början, säger hon.
Byggnaden ingår i ett bevarandeprogram som Helsingborgs stad tagit fram och är särskilt värdefull bebyggelse, vilket innebär att varsamhet är av största vikt när man ska återskapa byggnadens ursprungliga utseende. Mycket jobb återstår innan själva fönsterbytet, som sker till våren när vädret är bättre.
– Största utmaningen är att hitta ett modernt fönster med dåtidens utseende, så att vi följer de krav som stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen har. Det är även viktigt att hitta rätt entreprenör som kan ta sig an denna typ av arbete, säger Moa.

Flera andra bostadsrättsföreningar har också anlitat Moa och hennes kollegor, framförallt för statusbesiktningar med tillhörande underhållsplan. Samtidigt satsar Malmöhus Projekt nu på att nå ut till privata fastighetsägare i Skåne och södra Halland, berättar Moa.
– Vi vill nå dem som har projekt i pipen men som inte riktigt har kommit loss. Vi såg den typen av respons hos bostadsrättsföreningarna: de hade oftast inga kontakter att vända sig till och då blev Malmöhus Projekt det självklara alternativet.

När vi nu närmar oss år 2021 har Moa sina förhoppningar klara.
– Många nya projekt för oss, både tillsammans med våra nuvarande kunder men även nya genom höstens satsningar.
Pandemins påverkan på branschen är fortsatt stor, men Moa tror ändå att marknaden kommer stabiliseras något nästa år. Kanske kommer situationen även leda till mer effektiva arbetsmetoder.
– Jag tror att väldigt många har insett vinsten av digitala möten och seminarier, att man inte alltid behöver ses fysiskt. Det är en viktig lärdom att ta med framöver – alla tjänar på att effektivisera arbetet, säger hon.

Publicerad den 16 december 2020

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 69