Grenverket i Lund till Hemsö

Projektet har omfattat en total ombyggnad och verksamhetsändring inom en stor äldre byggnadsvolym av tegelhuskroppar på S:t Lars-området i Lund.
Byggnaderna har i huvudsak innehållit vårdinrättningar såsom rättspsykiatrisk klinik m.m.
Vårt uppdrag började redan våren 2013 där vi medverkade vi vid framtagandet av programhandlingar som skulle hållas öppna för så många olika framtida hyresgäster som möjligt men ändock vara kalkylerbara och entydiga.
Hemsö slöt successivt hyresavtal med hyresgästerna. Under sommaren 2013 hade hyresavtal med Internationella engelska skolan (IES) tecknats för ca 1/3 av uthyrningsbara ytor och deltog vi som rådgivande part vid upphandlingen av en samverkansentreprenad med NCC. Sent samma år tecknades avtal med Attendo för äldreboende i ca 1/3 av byggnadens volym. 2014-2015 uthyrdes och byggdes delar av den gamla byggnaden om till storkök och skolmatsal för andra omkringliggande skolor i parken. Under produktionstiden av dessa hyresgästanpassningar har vårt uppdrag inneburit byggledning och kontrollansvar.
IES öppnades höstterminen 2014 som planerat. Attendos lokaler stod sedan klara enligt hyresavtal i april 2015.
Under hösten 2016, efter en lyckad resa så avslutades huvudprojektet och därmed även vårt uppdrag. Det kvarstod då bara ett fåtal butiksytor och ett par kontorsplan för Hemsö att hyra ut. Dessa kommer drivas som nya egna små projekt varav bl.a. ett nu är uppstartat för byggnation av ett apotek.
Vi på Malmöhus Projekt tackar Hemsö för förtroendet; att vi fått vara delaktiga i detta unika projekt.

Vill ni veta mer kontakta Karl Lindberg

Karl.lindberg@malmohusprojekt.se
040-20 09 01

Bild: Hemsö, fotograf Torbjörn Larsson

Publicerad den 27 januari 2017

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 70