Fem grundpelare för digital projektering

För företag som använder sig av ett mer digitalt arbetssätt i projekteringsfasen finns mycket att vinna. På Malmöhus Projekt utgår vi från fem områden när vi hjälper våra kunder att förändra sitt sätt att arbeta, berättar Kalle Hull, digitaliseringsledare och BIM-samordnare på Malmöhus Projekt.
– Om man inte har implementerat detta är det hög tid att göra det nu. Det är en enkel process och ger ett bevisat mervärde direkt, säger han.

Att arbeta digitalt i projekteringsfasen handlar till stora delar om att få till ett bättre samarbete mellan alla i projektet. Här kan en av många metoder vara att använda SharePoint i kombination med Teams.
Att förändra sitt sätt att arbeta innebär ofta kortade ledtider och ökad produktivitet, men också möjligheter att tidigt identifiera problem och undvika ätor. På Malmöhus Projekt utgår vi alltid från dessa fem punkter när vi sätter i gång processen:

  • • Visuell planering
  • • Projektportal
  • • BlueBeam-granskningar
  • • Kollisionskontroller
  • • BIM-samordning

Visuell planering
Första delen i arbetet med att effektivisera projekteringen utgår från en digital visuell tidsplan, ett forum för frågor och svar samt ärendehantering.
Metoden kommer från Toyota, som kortade sina ledtider och ökade produktiviteten avsevärt. Samma princip visade sig redan under mitten av 2000-talet fungera även för byggprojekt i Sverige, berättar Kalle Hull.
– Med metoden identifieras fler problem tidigt och kan lösas innan det hinner komma till produktion. Det är också lättare – och går snabbare – att fatta beslut. Den visuella tidsplanen gör det även enklare att organisera arbetet, säger han.

Projektportal
Nästa steg är en projektportal med smart mappstruktur, något som underlättar väldigt mycket när det kommer till samordning. Genom att välja rätt projektportal kan alla involverade få tillgång till information i alla faser i projektet. Mappstrukturen kan återanvändas i nya projekt. Idag använder många SharePoint som projektportal i kombination med Teams, vilket vi på Malmöhus Projekt har lång erfarenhet av att sätta upp.
– En bra projektportal är användarvänlig, enkel och tillgänglig. Det blir lätt att hitta och komma åt rätt filer. Dessutom bidrar den till ett säkrare arbetssätt, med både full spårbarhet och specifika funktioner anpassade för det aktuella projektet, säger Kalle Hull.

BlueBeam-granskningar
Granska digitalt i realtid – tillsammans med resten av projektgruppen. Det är enkelt att styra att alla granskar rätt handlingar, med en tydlig beslutslogg som visar vem som sa vad och vilket beslut som togs. Malmöhus Projekt följer BEAst Standard för effektivare granskning med statushantering och ett enhetligt arbetssätt, berättar Kalle Hull.
– Jag har inte stött på någon som inte varit supernöjd med BlueBeam-granskningar. Det ger ett mervärde direkt och alla kan implementera det som granskningsverktyg. Samtidigt innebär det att fler frågor tas upp och löses innan det hinner bli ett problem under produktionen eller förvaltningen, säger han.

Kollisionskontroller
Ytterligare en metod för att hitta och lösa problemen i tid, så att man slipper förseningar och dyra, mindre bra lösningar i produktionen, är att arbeta med samordning av mark och byggnader. Det innebär också att man kan undvika ätor på grund av krockar och den 3d-modell som skapas kan användas för visualiseringar i form av VR. Vi kontrollerar fysiska kollisionerna men utför även okulär samgranskning för att hitta ytterligare fel som inte kollisionstesterna hittar.

BIM-samordning
Klassisk BIM-samordning består i grunden av samordning och granskning av de digitala leveranserna. Detta görs genom upprättandet av en projektspecifik BIM-manual, där samtliga krav för projektets digitala flöden av information ingår. Beställarens krav görs om till projektspecifika krav och därför är det viktigt att kravställningen är tydlig från början, berättar Kalle Hull.
– Detta säkerställer rätt information genom hela projektets gång. Med metoden minskar missförstånden och vi skapar ett effektivt flöde av rätt information vid rätt tillfälle till rätt personer, säger han.

Är du intresserad av en ny projektportal, Teams, BlueBeam-granskningar, kollisionskontroller eller vill du införa BIM? Hör av dig till oss så hjälper vi dig att komma igång.

Kalle Hull
Digitaliseringsledare/BIM-samordnare
kalle.hull@malmohusprojekt.se
040-20 09 42

Publicerad den 6 juli 2022

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 69