Försiktig optimism på osäker marknad

Flera spännande projekt och en fortsatt efterfrågan på företagets tjänster.
Samtidigt läser vi dagligen om en stor inbromsning i byggandet, stigande inflation, skenande elpriser och inte minst kriget i Ukraina.
På Malmöhus Projekt följer vi noggrant den osäkra marknaden, och ser en möjlig vändning nästa år.

Försiktighet, oro, men även optimism. För Alexandra Wendsjö, vd och projektledare, och Mårten Edstrand, affärs- och projektutvecklare samt partner, är det en speciell tid att arbeta med att utveckla Malmöhus Projekt. Bolagets projektledare har just nu flera spännande uppdrag, bland annat ett stort stadsutvecklingsprojekt i Källby i Lund, där det i framtiden ska finnas runt femtusen bostäder i anslutning till en ny tågstation.
– Vi arbetar även med ett industriprojekt åt Alfa Laval i Lund och ett stadsutvecklingsprojekt i Lindängen centrum, där fler bostäder ska byggas samtidigt som området ska lyftas och moderniseras, säger Alexandra Wendsjö.
Parallellt fortsätter stadsförtätningsprojektet vid Åhléns i centrala Malmö, där nya bostäder ska byggas ovanpå varuhuset. Samtidigt förbereds många andra projekt, men det rör sig sakta framåt.
– På grund av det rådande klimatet dröjer genomförandet av vissa projekt, säger Mårten Edstrand.

Med tanke på just det rådande klimatet, hur tror ni att branschen och samhället kommer utvecklas närmsta året?
– Det är en väldigt speciell situation där alla är påverkade, både privatpersoner och företag. Samtidigt, parkerar man en massa projekt blir det en ketchupeffekt när allt väl lossnar, säger Mårten.

Bostadsbyggandet har sjunkit kraftigt och många kunder blir alltmer restriktiva. Det är svårt att få fasta priser och därmed svårt att beräkna kostnader. Att som privatperson köpa en bostadsrätt kan ta emot. Samtidigt finns det aktörer som väljer att genomföra projekt och är beredda att ta en större risk. Att stänga ner är också en stor kostnad.
– Bostadssidan kommer att vackla i 18–24 månader. Samtidigt finns ett underliggande behov i många regioner. Det känns också som att de stora bolagen är mer krisförberedda och agerar mer långsiktigt nu än vid tidigare kriser, säger Mårten.
– Vi ser inte riktigt samma panik hos kommersiella fastighet- och projektägare. Man parkerar projekt, men avvecklar inte, säger Alexandra.
– Ett bra projekt förblir ett bra projekt. Har man bara råd att övervintra kommer det underliggande behovet vara ännu större, säger Mårten.

Det höjda byggkostnadsläget, räntorna, inflationen, energipriserna och en orolig omvärld gör att många kommer bli mer försiktiga. Men allt är inte beckmörkt.
– Generellt kan man säga att vi kommer se stora skillnader mellan köpare och säljare, men det kommer troligtvis plana ut inom ett halvår. Då kommer vi ha en bättre bild av hur energimarknaden utvecklas, hur räntan hanteras och ett bättre grepp om inflationen. Det innebär att vi kan göra bättre kalkyler, vilket i sin tur påverkar antalet transaktioner och byggnationer. Allt pekar på att det kommer vara värst inom kommande halvår och efter det kommer fler våga göra affärer. Att alla är samspråkiga kring detta kan dock göra en något orolig, säger Mårten.

Det rådande världsläget till trots, finns det en efterfrågan på Malmöhus Projekts tjänster idag?
– Ja. KA, besiktningar, stadsutveckling, projekteringsledning och byggprojektledning rullar på, säger Mårten.
– Vår digitala satsning går också bra, säger Alexandra.

De senaste åren har flera nya medarbetare anställts. Finns det planer på att växa ytterligare?
– Ja, när rätt individer är tillgängliga och marknaden är med oss så växer vi gärna. Men det är inget självändamål att bli så stora som möjligt, säger Mårten.
– Vi är väldigt nöjda med gänget vi har nu, säger Alexandra.
– Ja, det är ett väldigt bra gäng, säger Mårten.

I ett läge som detta, hur planerar man för framtiden?
– Vi följer marknaden och våra kunder. Den allmänna osäkerheten gör att vi såklart måste ha örat mot marken än mer än tidigare, men vi tror att sättningen är tillfällig, säger Mårten.
– Det finns fortfarande ett underliggande behov hos våra kunders kunder inom såväl privatsidan som det kommersiella. Vi är positiva, säger Alexandra.

Malmöhus Projekt erbjuder en mängd olika tjänster inom bland annat projekt- och byggledning, affärs- och projektutveckling, digitala lösningar, KA och besiktningar. Läs mer om vårt utbud här.

Publicerad den 28 oktober 2022

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 70