Bricks i Lund till Niam

Malmöhus Projekt har hjälpt Niam med projektledning i sin omvandling av fastigheten Bricks i Lund från att varit anpassad för en hyresgäst till att nu inrymma ett flertal hyresgäster.
Byggnaden består i huvudsak av kontorsverksamhet och restaurang. Malmöhus Projekt började redan våren 2015 i samverkan med Niam och Veidekke med framtagande av programhandlingar och tidiga kalkyler för hyresofferter till Ericsson som senare resulterade i systemskede och hyresgästanpassningar åt denna hyresgäst. Ericsson tog sina lokaler i bruk sommaren 2016. Ytterligare hyresgästanpassningar har gjorts åt Cellavision och Smarta kök under 2016.
Vi på Malmöhus Projekt tackar Niam för förtroendet; att vi fått genomföra och vara delaktiga i detta unika projekt – från idé till inflyttat och klart.

Vill ni veta mer kontakta Karl Lindberg

Karl.lindberg@malmohusprojekt.se
040-20 09 01

Publicerad den 19 februari 2017

Nyhetsarkiv

Visar 1-10 av 69